زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم تابستان96)
کد : TPhD 9604
تاریخ شروع : 1396/04/08
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/07 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 20:15-16:30 ترم تابستان: پنجشنبه 96/4/29 شهادت حضرت امام صادق (ع) (تعطيل) )يك روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.(
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره خرداد96)
کد : UTEPT9603
تاریخ شروع : 1396/03/13
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/03/12 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است. یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می شود.
ظرفیت باقیمانده : 9
(MSRT(MCHE
نام دوره : MSRT (MCHE)i فشرده (ويژه آزمون 23 تیر96)
کد : MCi9603
تاریخ شروع : 1396/03/27
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/03/26 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 9
نام دوره : MSRT-9604 عادي " A "
کد : MC-A9604
تاریخ شروع : 1396/04/12
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/11 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 8
نام دوره : MSRT-9604 عادي " B "
کد : MC-B9604
تاریخ شروع : 1396/04/08
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/07 ساعت 16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15 پنجشنبه 96/4/29 شهادت حضرت امام صادق (ع) (تعطيل) )يك روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.(
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (تابستان 96)-D
کد : T-D9604
تاریخ شروع : 1396/03/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/03/30 ساعت 16
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 1 تیر ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 31 خرداد ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (تابستان 96)-D
کد : I-D9604
تاریخ شروع : 1396/03/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/03/30 ساعت 16
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 1 تیر ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 31 خرداد ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم خرداد 96)
کد : SP9603
تاریخ شروع : 1396/03/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/03/04 ساعت 16
هزینه : 160,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 6 خرداد لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید. و در روز آزمون لطفا 10 دقیقه قبل از آزمون در موسسه حضور داشته باشید.
ظرفیت باقیمانده : 5