زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم بهار 96)
کد : TPhD 9601
تاریخ شروع : 1396/01/17
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 20:15-16:30
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره فروردین 96)
کد : UTEPT9601
تاریخ شروع : 1396/01/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/13
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است
ظرفیت باقیمانده : 9
(MSRT(MCHE
نام دوره : MSRT (MCHE)i فشرده (ويژه آزمون اردیبهشت 96)
کد : MCi9601
تاریخ شروع : 1396/01/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/13
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 سه جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود.
ظرفیت باقیمانده : 7
نام دوره : MSRT-9601 عادي " A "
کد : MC-A9601
تاریخ شروع : 1396/01/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/20
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15 دوشنبه 95/3/15 قیام خونین 15 خرداد (تعطيل) (جلسه جبراني مطابق اعلام موسسه برگزار مي شود.)
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : MSRT-9601 عادي " B "
کد : MC-B9601
تاریخ شروع : 1396/01/17
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/16
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 9
MHLE (آزمون زبان وزارت بهداشت)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

TOEFL
نام دوره : TOEFL-9601
کد : T9601
تاریخ شروع : 1396/01/24
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/23
هزینه : 9,480,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15 جمعه 96/2/22 ولادت حضرت قائم (عج) تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.) جمعه 96/3/26 شهادت حضرت علی (ع) تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 9
IELTS
نام دوره : IELTS-9601
کد : I-9601
تاریخ شروع : 1396/01/24
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/23
هزینه : 9,480,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15 جمعه 96/2/22 ولادت حضرت قائم (عج) تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.) جمعه 96/3/26 شهادت حضرت علی (ع) تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 8
زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (بهار 96)-E
کد : T-E9601
تاریخ شروع : 1396/01/15
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/14
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی سه شنبه 15 فروردین ماه ساعت 13:00 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 16 فروردین ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 9
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (بهار 96)-E
کد : I-E9601
تاریخ شروع : 1396/01/15
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/14
هزینه : 320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی سه شنبه 15 فروردین ماه ساعت 13:00 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 16 فروردین ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 8