زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم زمستان 97)
کد : TPhD 9710
تاریخ شروع : 1397/09/29
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/09/28 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 16:15-12:30 در صورتی که آزمون دکتری در تاریخ 97/12/3 برگزار شود، یک جلسه جبراني مطابق اعلام موسسه برگزار مي شود.
ظرفیت باقیمانده : 8
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره آبان 97)
کد : UTEPT9708
تاریخ شروع : 1397/08/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/08/13 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : کارگاه نکته و تست UTEPT&EPT
کد : EP-UT9708
تاریخ شروع : 1397/08/10
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/08/08 ساعت 12
هزینه : 2,320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه 97/08/10 از ساعت 8 الی 16
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون 25 آبان 97)
کد : MCi9707
تاریخ شروع : 1397/07/30
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/29 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود
ظرفیت باقیمانده : 6
نام دوره : MSRT-9710 عادي " B "
کد : MC-B9710
تاریخ شروع : 1397/10/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/10/05 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : کارگاه نکته و تستMSRT
کد : MC9708
تاریخ شروع : 1397/08/24
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/08/22 ساعت 12
هزینه : 2,320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنج شنبه 97/08/24 از ساعت 8 الی 16
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 4 مقدماتی-T4c29708
کد : TN1Ac29708
تاریخ شروع : 1397/07/24
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/23 ساعت 12
هزینه : 2,960,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30 * سه شنبه 97/8/8 اربعین حسینی تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).
ظرفیت باقیمانده : 8
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 4 متوسط-T10c9708
کد : TN3Ac9708
تاریخ شروع : 1397/07/24
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/23 ساعت 12
هزینه : 2,960,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30 * سه شنبه 97/8/8 اربعین حسینی تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود).
ظرفیت باقیمانده : 15
آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (زمستان 97)-B
کد : T-B9710
تاریخ شروع : 1397/08/09
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/08/07 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 10 آبان ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 9 آبان ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (زمستان 97)-B
کد : I-B9710
تاریخ شروع : 1397/08/09
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/08/07 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 10 آبان ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 9 آبان ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 9
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم آذر 97)
کد : SP-9709
تاریخ شروع : 1397/08/19
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/08/15 ساعت 12
هزینه : 190,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 19 آبان ماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 9