زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

(MSRT(MCHE

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم اردیبهشت 1400)
کد : SP-140002
تاریخ شروع : 1400/02/13
آخرین مهلت ثبت نام : 1400/02/12 ساعت 12
هزینه : 350,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه 13 اردیبهشت ماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید. در روز آزمون با شما تماس گرفته میشود
ظرفیت باقیمانده : 9