زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره آبان 99)-آنلاین
کد : UT-EPT9908
تاریخ شروع : 1399/08/18
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/08/17 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده-آنلاین
کد : MCi9908
تاریخ شروع : 1399/08/17
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/08/15 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم آذر99)
کد : SP-9909
تاریخ شروع : 1399/09/02
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/09/01 ساعت 12
هزینه : 325,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : يکشنبه 2 آذرماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10