زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : دوره تست
کد : 9905
تاریخ شروع : 1399/06/01
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/06/01 ساعت 12
هزینه : 10,000 ریال
روز و ساعت برگزاری :
ظرفیت باقیمانده : 1
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

(MSRT(MCHE

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.