زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم بهار 96)
کد : TPhD 9601
تاریخ شروع : 1396/01/17
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/16
هزینه : 5,700,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 20:15-16:30
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT(دوره بهمن 95)
کد : UTEPT9511
تاریخ شروع : 1395/11/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1395/11/03
هزینه : 5,700,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 5
(MSRT(MCHE
نام دوره : MSRT (MCHE)i فشرده (ويژه آزمون 29 بهمن 95)
کد : MCi9511
تاریخ شروع : 1395/11/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1395/11/03
هزینه : 5,700,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 4
نام دوره : MSRT-9601 عادي " A "
کد : MC-A9601
تاریخ شروع : 1396/01/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/20
هزینه : 5,700,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15 دوشنبه 95/3/15 قیام خونین 15 خرداد (تعطيل) (جلسه جبراني مطابق اعلام موسسه برگزار مي شود.)
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : MSRT-9601 عادي " B "
کد : MC-B9601
تاریخ شروع : 1396/01/17
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/16
هزینه : 5,700,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
MHLE (آزمون زبان وزارت بهداشت)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (بهار 96)-B
کد : T-A9601
تاریخ شروع : 1395/11/13
آخرین مهلت ثبت نام : 1395/11/12
هزینه : 280,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 13 بهمن ماه زمان آزمون کتبی پنجشنبه 14 بهمن ماه ساعت 13:30 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 9
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (بهار 96)-B
کد : I-A9601
تاریخ شروع : 1395/11/13
آخرین مهلت ثبت نام : 1395/11/12
هزینه : 280,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 13 بهمن ماه زمان آزمون کتبی پنجشنبه 14 بهمن ماه ساعت 13:30 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 8
نام دوره : آزمون تعيين سطح زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم اسفند ماه 95)
کد : SP9512
تاریخ شروع : 1395/11/16
آخرین مهلت ثبت نام : 1395/11/14
هزینه : 140,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 16 بهمن لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید. و در روز آزمون لطفا 10 دقیقه قبل ار آزمون در موسسه حضور داشته باشید.
ظرفیت باقیمانده : 9