زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم زمستان 98)
کد : TPhD 9810
تاریخ شروع : 1398/09/28
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/09/27 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 16:15-12:30
ظرفیت باقیمانده : 8
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : کارگاه نکته و تست UTEPT&EPT
کد : UT-EP9810
تاریخ شروع : 1398/10/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/10/10 ساعت 12
هزینه : 2,960,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : چهارشنبه 98/10/11 از ساعت 8 الی 16
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون 4 بهمن)
کد : MCi9810
تاریخ شروع : 1398/10/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/10/03 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : MSRT-9810 عادي
کد : MC-9810
تاریخ شروع : 1398/10/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/10/04 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : کارگاه نکته و تستMSRT
کد : MC9809
تاریخ شروع : 1398/09/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/09/21 ساعت 12
هزینه : 2,960,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه 98/08/21 از ساعت 8 الی 16
ظرفیت باقیمانده : 3
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم دی 98)
کد : SP-9810
تاریخ شروع : 1398/09/23
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/09/21 ساعت 12
هزینه : 250,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 23 آذر ماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 0