زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره بهمن 98)
کد : UT-EPT9811
تاریخ شروع : 1398/11/19
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/11/18 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 9
(MSRT(MCHE

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (بهار 99)-B
کد : T-B9910
تاریخ شروع : 1398/11/16
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/11/15 ساعت 12
هزینه : 500,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 17 بهمن ساعت 14:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 16 بهمن 98 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 9
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (بهار 99)-B
کد : I-B9910
تاریخ شروع : 1398/11/16
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/11/15 ساعت 12
هزینه : 500,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 17 بهمن ساعت 14:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 16 بهمن 98 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 9
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم اسفند 98)
کد : SP-9812
تاریخ شروع : 1398/11/19
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/11/17 ساعت 12
هزینه : 250,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 19 بهمن ماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 5