زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم تابستان96)
کد : TPhD 9604
تاریخ شروع : 1396/04/08
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/07
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 20:15-16:30 ترم تابستان: پنجشنبه 96/4/29 شهادت حضرت امام صادق (ع) (تعطيل) )يك روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.(
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

(MSRT(MCHE
نام دوره : MSRT (MCHE)i فشرده (ويژه آزمون 5 خرداد 96)
کد : MCi9602
تاریخ شروع : 1396/02/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/02/10
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 7
نام دوره : MSRT-9604 عادي " A "
کد : MC-A9604
تاریخ شروع : 1396/04/12
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/11
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : MSRT-9604 عادي " B "
کد : MC-B9604
تاریخ شروع : 1396/04/08
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/04/07
هزینه : 6,530,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15 پنجشنبه 96/4/29 شهادت حضرت امام صادق (ع) (تعطيل) )يك روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.(
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم اردیبهشت96)
کد : SP9602
تاریخ شروع : 1396/02/09
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/02/07
هزینه : 160,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 9 اردیبهشت لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید. و در روز آزمون لطفا 10 دقیقه قبل ار آزمون در موسسه حضور داشته باشید.
ظرفیت باقیمانده : 3