معرفی موسسه


شركت تعاوني دانشجويي خدمات آموزشي و پژوهشي شماره ١٢ دانشگاه تهران با حمايت معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تهران و با نظارت و برنامه‌ريزي اساتيد اين دانشگاه با نام «فرهيخـتگان دانشگاه تهران» در سال ١٣٨١ تأسيس شده است.

دپارتمان زبان انگليسي اين مركز در سال ١٣٨٢ با نظارت و برنامه‌ريزي اساتيد برجسته دانشگاه تهران و با به‌كارگيري جديدترين شيوه‌هاي تدريس، به روز ترين مواد آموزشي و بهره‌مندي از پيشرفته‌ترين تكنولوژي‌‌هاي آموزشي، بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي آموزش، تأسيس شده است.

فرهیختگان دانشگاه تهران به صورت تخصصي دوره‌هاي آمادگي آزمون‌هاي ملی و بین المللی زبان انگلیسی و همچنین دوره های فشرده مکالمه زبان انگلیسی را برگزار می نماید.

دوره های آمادگی آزمون‌هاي ملی شامل MCHE ( MSRT) ، MHLE ، EPT ، UTEPT و آمادگی زبان آزمون دکتری و دوره های بین المللی شامل TOEFL و IELTS می باشند.