معرفي دوره ها

دوره های مکالمه آزاد این شانس را به زبان آموزان میدهد تا فارغ از فشارو تنشی که ممکن است در سایر دوره های زبانی وجود داشته باشد، عقاید و نظرات خود را به انگلیسی بیان کنند و این توانایی را به دست آورند که در لحظه به نظر سایرین پاسخ دهند. در این دوره ها، موضوعات جنجال برانگیز، جذاب و به روز بر اساس سری کتاب های Impact  به بحث گذاشته می شوند. قالب و نحوه ارئه موضوعات در این کتاب ها به نحوی است که زبان آموزان می توانند موضوعات مطرح شده را به صورت طبقه بندی و منسجم در فضایی راحت و بدون فشار به بحث گذارند.  نقدی که معمولا به دوره های مکالمه آزاد وارد می شود این است که  هیچگونه یادگیری در این کلاس ها اتفاق نمی‌افتد و زبان آموزان صرفا از دانش پیشین خود جهت اظهار نظر استفاده میکنند، و گاها زبان آموزان قوی تر کلاس را در دست میگیرند و شانس صحبت از بقیه را میگیرند.  ما در این دوره ها، با انتخاب منابع طبقه بندی شده و ارائه فرصت اظهار نظر یکسان برای همه  با نظارت دقیق مدرس ، فرصت شرکت در بحث را برای همه شرکت کنندگان کلاس فراهم میکنیم. همچنین در هر جلسه لغات و اصطلاحات مرتبط به موضوع مورد بحث ارائه و درس داده میشوند. بنابراین، در اتمام دوره زبان آموزان قادر خواهند بود با دانش لغوی قویتر، روانتر و سریعتر نظرات خود را منتقل کنند و به نظرات سایرین پاسخ دهند.