زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره مهر 99)
کد : UT-EPT9907
تاریخ شروع : 1399/07/23
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/07/22 ساعت 12
هزینه : 12,310,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : کارگاه نکته و تست UTEPT&EPT
کد : UT-EP9907
تاریخ شروع : 1399/07/16
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/07/14 ساعت 12
هزینه : 3,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : چهارشنبه 99/07/16 از ساعت 8 الی 16 این دوره بصورت حضوری-مجازی برگزار میشود
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 6 مقدماتی-T6c9907
کد : TN2Ac9907
تاریخ شروع : 1399/07/13
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/07/10 ساعت 12
هزینه : 4,750,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 16
نام دوره : دوره مجازی مکالمه زبان انگلیسی سطح 2 متوسط-T89907
کد : TN2Bc9907
تاریخ شروع : 1399/07/13
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/07/10 ساعت 12
هزینه : 4,750,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 18
آزمون هاي تعيين سطح

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.