زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم پاییز 98)
کد : TPhD 9807
تاریخ شروع : 1398/07/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/07/03 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 16:15-12:30
ظرفیت باقیمانده : 9
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : کارگاه نکته و تست UTEPT&EPT
کد : EP-UT9807
تاریخ شروع : 1398/07/18
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/07/17 ساعت 12
هزینه : 2,960,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه 98/7/18 از ساعت 8 الی 16
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون 3 آبان)
کد : MCi9807
تاریخ شروع : 1398/07/08
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/07/07 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : MSRT-9807 عادي
کد : MC-9807
تاریخ شروع : 1398/07/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/07/10 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 7
نام دوره : کارگاه نکته و تستMSRT
کد : MC9807
تاریخ شروع : 1398/07/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/07/02 ساعت 12
هزینه : 2,960,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : چهارشنبه 98/07/03 از ساعت 8 الی 16
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 1 مقدماتی-T1c9807
کد : TNFAc9807
تاریخ شروع : 1398/07/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/07/01 ساعت 12
هزینه : 3,800,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 20:15 - 16:30 شنبه 98/7/27 اربعین حسینی تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود و زمان آزمون پایان ترم 98/7/24 میباشد).
ظرفیت باقیمانده : 17
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 3 مقدماتی-T3c9807
کد : TN1Ac9807
تاریخ شروع : 1398/07/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/07/01 ساعت 12
هزینه : 3,800,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 20:15 - 16:30 شنبه 98/7/27 اربعین حسینی تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود و زمان آزمون پایان ترم 98/7/24 میباشد).
ظرفیت باقیمانده : 18
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 5 مقدماتی-T5c9807
کد : TN1Bc9807
تاریخ شروع : 1398/07/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/07/01 ساعت 12
هزینه : 3,800,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه و چهارشنبه ..... 20:15 - 16:30 شنبه 98/7/27 اربعین حسینی تعطيل است (جلسه جبراني طبق اعلام موسسه برگزار مي‌شود و زمان آزمون پایان ترم 98/7/24 میباشد).
ظرفیت باقیمانده : 17
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 1 متوسط-T7c9807
کد : TN2Ac9807
تاریخ شروع : 1398/07/02
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/07/01 ساعت 12
هزینه : 3,800,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 3 متوسط-T9c9807
کد : TN2Bc9807
تاریخ شروع : 1398/07/02
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/07/01 ساعت 12
هزینه : 3,800,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 20
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 5 متوسط-T11c9807
کد : TN3Bc9807
تاریخ شروع : 1398/07/02
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/07/01 ساعت 12
هزینه : 3,800,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 20
آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (پاییز 98)-D
کد : T-D9807
تاریخ شروع : 1398/07/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/07/02 ساعت 12
هزینه : 500,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 4 مهرساعت 15:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 3 مهر 98 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (پاییز 98)-D
کد : I-D9807
تاریخ شروع : 1398/07/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/07/02 ساعت 12
هزینه : 500,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 4 مهرساعت 15:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 3 مهر 98 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10