زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم پائیز 97)
کد : TPhD 9707
تاریخ شروع : 1397/07/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/04 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 16:15-12:30
ظرفیت باقیمانده : 8
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره مهر97)
کد : UTEPT9707
تاریخ شروع : 1397/07/16
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/15 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 9
نام دوره : کارگاه نکته و تست UTEPT&EPT
کد : EP-UT9706
تاریخ شروع : 1397/07/19
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/17 ساعت 12
هزینه : 2,320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه 97/07/19 از ساعت 8 الی 16
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون 25 آبان 97)
کد : MCi9707
تاریخ شروع : 1397/07/30
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/29 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : MSRT-9707 عادي " B "
کد : MC-B9707
تاریخ شروع : 1397/07/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/04 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15 پنجشنبه 97/8/17 شهادت امام رضا (ع) (تعطيل) (يك روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 2
نام دوره : کارگاه نکته و تستMSRT
کد : MC9707
تاریخ شروع : 1397/07/18
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/16 ساعت 12
هزینه : 2,320,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : چهارشنبه 97/07/18 از ساعت 8 الی 16
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS
نام دوره : IELTS-9707
کد : I9707
تاریخ شروع : 1397/07/10
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/09 ساعت 12
هزینه : 11,090,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 یکشنبه 97/9/4 (ولادت رسول اکرم (ص) تعطیل یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود)
ظرفیت باقیمانده : 8
نام دوره : Pre exam-9707
کد : Pe9707
تاریخ شروع : 1397/07/12
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/10 ساعت 12
هزینه : 9,240,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 8:15 الی 12
ظرفیت باقیمانده : 8
زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (پائیز 97)-D
کد : I-D9707
تاریخ شروع : 1397/07/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/03 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 5 مهرماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 4 مهرماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 6
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم آبان 97)
کد : SP-9708
تاریخ شروع : 1397/07/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/07/20 ساعت 12
هزینه : 190,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 21 مهرماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 7