زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم پاییز 98)
کد : TPhD 9807
تاریخ شروع : 1398/07/04
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/07/03 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 16:15-12:30
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره مرداد 98)
کد : UTEPT98054
تاریخ شروع : 1398/05/07
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/05/06 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون شهریور)
کد : MCi9806
تاریخ شروع : 1398/05/28
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/05/27 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : کارگاه نکته و تستMSRT
کد : MC9805
تاریخ شروع : 1398/05/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/05/13 ساعت 12
هزینه : 2,960,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه 98/05/14 از ساعت 8 الی 16
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (پاییز 98)-A
کد : T-A9807
تاریخ شروع : 1398/05/02
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/05/01 ساعت 12
هزینه : 500,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 3 مرداد ساعت 15:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 2 مرداد 98 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (پاییز 98)-A
کد : I-A9807
تاریخ شروع : 1398/05/02
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/05/01 ساعت 12
هزینه : 500,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 3 مرداد ساعت 15:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 2 مرداد 98 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم مرداد 98)
کد : SP-9805
تاریخ شروع : 1398/05/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/05/04 ساعت 12
هزینه : 250,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه 6 مردادماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 2