زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم بهار 96)
کد : TPhD 9601
تاریخ شروع : 1396/01/17
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/16
هزینه : 5,700,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 20:15-16:30
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

(MSRT(MCHE
نام دوره : MSRT-9601 عادي " A "
کد : MC-A9601
تاریخ شروع : 1396/01/21
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/20
هزینه : 5,700,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15 دوشنبه 95/3/15 قیام خونین 15 خرداد (تعطيل) (جلسه جبراني مطابق اعلام موسسه برگزار مي شود.)
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : MSRT-9601 عادي " B "
کد : MC-B9601
تاریخ شروع : 1396/01/17
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/16
هزینه : 5,700,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
MHLE (آزمون زبان وزارت بهداشت)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

TOEFL
نام دوره : TOEFL-9601
کد : T9601
تاریخ شروع : 1396/01/24
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/23
هزینه : 8,280,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15 جمعه 96/2/22 ولادت حضرت قائم (عج) تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.) جمعه 96/3/26 شهادت حضرت علی (ع) تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 10
IELTS
نام دوره : IELTS-9601
کد : I-9601
تاریخ شروع : 1396/01/24
آخرین مهلت ثبت نام : 1396/01/23
هزینه : 8,280,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15 جمعه 96/2/22 ولادت حضرت قائم (عج) تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.) جمعه 96/3/26 شهادت حضرت علی (ع) تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 10
زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (بهار 96)-C
کد : T-A9601
تاریخ شروع : 1395/12/10
آخرین مهلت ثبت نام : 1395/12/09
هزینه : 280,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 11 اسفند ماه زمان آزمون کتبی سه شنبه 10 اسفند ماه ساعت 13:00 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (بهار 96)-C
کد : I-A9601
تاریخ شروع : 1395/12/10
آخرین مهلت ثبت نام : 1395/12/09
هزینه : 280,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 11 اسفند ماه زمان آزمون کتبی سه شنبه 10 اسفند ماه ساعت 13:00 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید
ظرفیت باقیمانده : 2
نام دوره : آزمون تعيين سطح زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم فروردین 96)
کد : SP9601
تاریخ شروع : 1395/12/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1395/12/11
هزینه : 140,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 14 اسفند لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید. و در روز آزمون لطفا 10 دقیقه قبل ار آزمون در موسسه حضور داشته باشید.
ظرفیت باقیمانده : 1