زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم تابستان98)
کد : TPhD 9801
تاریخ شروع : 1398/04/13
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/04/12 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 16:15-12:30
ظرفیت باقیمانده : 9
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره خرداد 98)
کد : UTEPT9803
تاریخ شروع : 1398/03/08
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/03/07 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : کارگاه نکته و تست UTEPT&EPT
کد : EP-UT9804
تاریخ شروع : 1398/04/05
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/04/04 ساعت 12
هزینه : 2,960,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : چهارشنبه 98/4/5 از ساعت 8 الی 16
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE
نام دوره : MSRT-9804 عادي
کد : MC-9804
تاریخ شروع : 1398/04/20
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/04/19 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : کارگاه نکته و تستMSRT
کد : MC9803
تاریخ شروع : 1398/03/29
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/03/28 ساعت 12
هزینه : 2,960,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : چهارشنبه 98/03/29 از ساعت 8 الی 16
ظرفیت باقیمانده : 9
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (تابستان 98)-B
کد : T-B9804
تاریخ شروع : 1398/03/08
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/03/07 ساعت 12
هزینه : 500,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 9 خرداد 98 ساعت 13:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 8 خرداد 98 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (تابستان 98)-B
کد : I-B9804
تاریخ شروع : 1398/03/08
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/03/07 ساعت 12
هزینه : 500,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 9 خرداد 98 ساعت 13:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 8 خرداد 98 پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 6
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم خرداد 98)
کد : SP-9803
تاریخ شروع : 1398/03/11
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/03/09 ساعت 12
هزینه : 250,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 11 خرداد ماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 6