زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم تابستان97)
کد : TPhD 9704
تاریخ شروع : 1397/04/07
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/04/06 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 20:15-16:30
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره تیر 97)
کد : UTEPT9704
تاریخ شروع : 1397/04/16
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/04/15 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد. * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون 5 مرداد 97)
کد : MCi9704
تاریخ شروع : 1397/04/09
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/04/08 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود.
ظرفیت باقیمانده : 8
نام دوره : MSRT-9704 عادي " B "
کد : MC-B9704
تاریخ شروع : 1397/04/07
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/04/06 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15 يك جلسه جبرانی مطابق اعلام موسسه برگزار میشود.
ظرفیت باقیمانده : 6
TOEFL
نام دوره : TOEFL-9704
کد : T9704
تاریخ شروع : 1397/04/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/04/13 ساعت 12
هزینه : 11,090,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15 پنج شنبه 97/6/8 عید غدیرخم تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 9
IELTS
نام دوره : IELTS-9704
کد : I9704
تاریخ شروع : 1397/04/14
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/04/13 ساعت 12
هزینه : 11,090,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 12:30 الی 16:15 پنج شنبه 97/6/8 عید غدیرخم تعطیل است. (یک روز به انتهاي ترم اضافه مي‌شود.)
ظرفیت باقیمانده : 9
زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (تابستان97)-D
کد : T-D9704
تاریخ شروع : 1397/04/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/04/05 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 7 تیر ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 6 تیر ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (تابستان97)-D
کد : I-D9704
تاریخ شروع : 1397/04/06
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/04/05 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 7 تیر ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 6 تیر ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم تیر97)
کد : SP-9704
تاریخ شروع : 1397/04/03
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/03/31 ساعت 12
هزینه : 190,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه 3 تیرماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 5