زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش
نام دوره : زبان دكتري (ترم بهار 98)
کد : TPhD 9801
تاریخ شروع : 1398/01/22
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/01/21 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها 16:15-12:30
ظرفیت باقیمانده : 10
آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)
نام دوره : دوره ویژه آزمون UTEPT & EPT (دوره بهمن 97)
کد : UTEPT9711
تاریخ شروع : 1397/11/13
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/11/12 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15 یک جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میشود * نظر به شباهت محتوای آزمون UTEPT و EPT، دوره آمادگی هر دو آزمون باهم ادغام شده است.
ظرفیت باقیمانده : 10
(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده (ويژه آزمون 17 اسفند 97)
کد : MCi9711
تاریخ شروع : 1397/11/15
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/11/14 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 8
نام دوره : MSRT-9801 عادي
کد : MC-9801
تاریخ شروع : 1398/01/22
آخرین مهلت ثبت نام : 1398/01/21 ساعت 12
هزینه : 7,640,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 10
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی TOEFL (بهار98)-B
کد : T-A9801
تاریخ شروع : 1397/11/10
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/11/09 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 11 بهمن ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 10 بهمن ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح و آزمايشی IELTS (بهار98)-B
کد : I-A9801
تاریخ شروع : 1397/11/10
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/11/09 ساعت 12
هزینه : 370,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : زمان آزمون کتبی پنجشنبه 11 بهمن ماه ساعت 16:30 زمان آزمون شفاهی چهارشنبه 10 بهمن ماه پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را از اکانت خود تعیین نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم اسفند 97)
کد : SP-9712
تاریخ شروع : 1397/11/13
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/11/11 ساعت 12
هزینه : 190,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 13 بهمن ماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید.
ظرفیت باقیمانده : 8