كارنامه نفرات برتر فرهيختگان در آزمون هاي ملي


مؤسسه فرهیختگان دانشگاه تهران مفتخر است اعلام کند که در طی برگزاری دوره‌هاي آمادگی آزمون MCHE و MHLE توانسته است به آمار قبولی 68.9 % در آزمون های اصلی نائل آید.

نظرات

مرضیه شاکر
کارنامه نفرات برتر

سیدعلی موسوی
کارنامه نمرات-شرکت کننده در دوره آبان ماه91