معرفی موسسه

موسسه آموزش عالی مدت (فرهیختگان دانشگاه) در سال 1382 با نظارت و برنامه ریزی اساتید برجسته و با به کارگیری جدیدترین شیوه‌های تدریس، به روزترین مواد آموزشی و بهره‌مندی از پیشرفته‌ترین تکنولوژی های آموزشی، بر مبنای استانداردهای بین المللی آموزش، تأسیس شده است.

موسسه مدت مرکز معتبر شناخته شده در حوزه برگزاری کلاس های آمادگی آزمون های ملی و بین المللی و نیز سابقه درخشان در تعدد و کیفیت برگزاری دوره های تخصصی می‌باشد.