پاره ای از قوانین آموزشی ( قبل از ثبت نام):

-سطح‌بندي دوره‌هايPre-exam و TOEFL ,IELTS بر مبناي نمرات آزمون تعيين سطح صورت مي‌گيرد و دانشجوياني كه حد نصاب لازم را براي ورود به اين دوره‌ها كسب ننمايند بر مبناي نمره كسب شده مي‌توانند وارد دوره مكالمه زبان انگليسي شده تا پس از كسب آمادگي اوليه وارد اين دوره‌ها شوند

 تبصره: دانشجوياني كه دوره مكالمه زبان انگليسي سطح 6 متوسط (Top Notch 3B) را با موفقيت بگذرانند بدون نياز به شركت در آزمون تعيين سطح مي‌توانند در دوره Pre-exam ترم بعد ثبت‌نام نمايند.
 

تبصره2- دانشجوياني كه در آزمون تعیین سطح  TOEFL نمره 52 الی60 ویا درآزمون تعیین سطح  IELTSنمره 4، 4.5 یا 5 کسب نموده اند وارد دوره Pre-exam  میشوند تا با گذراندن دوره و ارتقا سطح زبان عمومی خود بتوانند وارد دوره آمادگی آزمون TOEFL يا IELTS شده و نمره مورد نظر را کسب نمایند. زبان آموزانی که در آزمون تعیین سطح TOEFL نمره 60 به بالا ویا در آزمون تعیین سطح  IELTS نمره 5.5 به بالا کسب نمایند مستقیم وارد دوره TOEFL يا IELTS میشوند.

تبصره: دانشجوياني كه در آزمون‌هاي رسمي TOEFL و IELTS شركت نموده‌اند، نيازي به شركت در آزمون تعيين سطح ندارند و در صورت كسب حدنصاب لازم طبق جداول فوق مي‌توانند با ارائه اصل و كپي كارنامه خود (حداكثر دوسال پس از تاريخ مندرج در كارنامه مربوطه) ثبت‌نام نمايند.

1-    ظرفيت و حد نصاب تشكيل كلاس‌ها بر مبناي جدول ذيل مي باشد:
 

ردیف عنوان دوره ظرفیت حد نصاب
1 مكالمه زبان انگليسي (مقدماتي و متوسط) 20 12
2 مكالمه زبان انگليسي (پيشرفته) 16 12
3 TOEFL 20 8
4 IELTS 20 8
5 Pre-exam 20 8
6 MSRT 40 25
7 UTEPT (آزمون زبان انگلیسی دانشگاه تهران) 40 25
8 EPT (آزمون زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی) 40 25
9 آزمون زبان انگليسي دكتري نيمه‌متمركز (مجموع 2 درس) 40 25

در صورت پايان موفقيت‌آميز يك دوره با ارائه مدارك مورد نياز و تكميل فرم مربوطه مدرک پايان دوره به دانشجو اعطا مي‌شود

شرايط و مدارك لازم براي ثبت‌نام 


1-    دارا بودن حداقل مدرک پيش دانشگاهي (ديپلم متوسطه)

2-    تصویر شناسنامه و کارت ملی 

3-    تصویر كارت دانشجويي براي دانشجويان يا تصویر آخرين مدرك تحصيلي براي فارغ التحصيلان

4-    عكس 3*4 با حجم كمتر از 30 كيلوبايت

 

 

جدول 2: وجه آزمون
ردیف عنوان آزمون نوع آزمون هزینه آزمون (تومان)
1 مکالمه زبان انگلیسی شفاهی 35/000
2 (TOEFL (iBT  کتبی و شفاهی 70/000
3 (IELTS (Academic کتبی و شفاهی 70/000

 

- بدون ارائه مدارك كامل، ثبت نام انجام نمي شود.