زبان عمومي دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)

هدف اين دوره آماده‌سازي دانشپذير براي شركت در آزمون زبان عمومي دکتری دانشگاه تهران (UTEPT) مي باشد.

 

اين دوره به مدت چهل و چهار ساعت آموزشي طي چهار هفته ارائه مي‌شود و دانشپذير سه روز در هفته و هر روز چهار ساعت آموزشي از ساعت 16:30 تا 20:15 در كلاس حضور مي‌يابد.

 

منابع آموزشي دوره آمادگي آزمون زبان عمومي دکتری دانشگاه تهران توسط گروه تأليف و تدوين منابع آموزشي مؤسسه تهيه شده و در برگيرنده هر دو مهارت زباني مورد نياز براي شركت در آزمون اصلي شامل Grammar و Reading مي‌باشد.

 

این دوره شامل ۱ آزمون آزمایشی رایگان (آزمون پایان ترم) و یک کارگاه نکته و تست است.

 

آزمون ها مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و اعلام نتیجه در سایت، دانشپذير بر حسب عملكرد خود در اين آزمون‌ از مشاوره‌هاي تخصصي رايگان براي ارتقاء عملكرد در آزمون اصلي برخوردار مي‌شود.