آیین نامه

آیین نامه

متن قرارداد

لطفا براي ادامه فرآيند ثبت نام، پس از مطالعه متن قرارداد، آيين نامه آموزشي و انضباطي، در انتهاي صفحه تيك " موافقم" را كليك نماييد.

قرارداد

  ماده 1: دانشجو مي‌تواند حداكثر تا 72  ساعت قبل از شروع دوره آموزشي برای دوره های آزمونی و حداکثر24 ساعت قبل از شروع برای دوره‌های مکالمه نسبت به تكميل فرم انصرف در سایت اقدام نماید؛ در غير اينصورت انصراف به هيچ عنوان پذيرفته نيست و هيچ مبلغي مسترد نمي‌شود.

 ماده 2: دانشجوياني كه در بازه زماني 72 ساعت قبل از شروع دوره ثبت نام مي‌كنند حق انصراف از دوره را ندارند.

تبصره : پس از ثبت‌نام امكان انتقال به ترم‌(هاي) بعد وجود ندارد.

ماده 3: دانشجو در صورت حائز شرايط بودن بهره‌مندي از تخفيف صرفاً در زمان ثبت‌نام بايد نسبت به ارائه مدارك مربوطه جهت تخفيف اقدام نمايد و پس از ثبت‌نام امكان در نظر گرفتن تخفيف براي دانشجو وجود ندارد

تبصره : هزينه تهيه مواد آموزشي به عهده دانشجو مي‌باشد.

ماده 4: تعهدات موسسه مدت:

1-برگزاري منظم دوره آموزشي.

  تبصره 4-1: در صورتي كه مدرس يك كلاس نتواند جلسه يا جلساتي را در كلاس حاضر شود موسسه مدت حتي الامكان نسبت به هماهنگي مدرس جايگزين اقدام مي‌نمايد و در غير اين صورت زماني به عنوان جلسه جبراني به دانشجويان اعلام خواهد شد.

  تبصره 4-2: در صورتي كه مدرس كلاس قادر به ادامه دوره نباشد و يا از طرف موسسه مدت فاقد صلاحيت ادامه دوره تشخيص داده شود، نسبت به هماهنگي مدرس جايگزين اقدام خواهد شد.

  ماده 5: تعهدات دانشجو:

1-رعايت كليه قوانين آموزشي و انضباطي موسسه مدت.

  تبصره 5-1: قوانين آموزشي و انضباطي موسسه مدت جهت اطلاع در تابلو اعلانات نصب شده است و دانشجو قبل از ثبت نام ملزم به مطالعه موارد مذكور مي‌باشد.

  تبصره 5-2: با توجه به سياست مركز مبني بر رعايت كامل آيين‌نامه آموزشي و انضباطي، پس از ثبت‌نام حتي در شرايط كاملاً استثنايي امكان هيچ مذاكره‌اي بين دانشجو و يا فردي به وكالت از سوي دانشجو با مديريت و كاركنان مركز در رابطه با موارد مغاير با مفاد آيين‌نامه وجود نخواهد داشت.

 

تبصره 5-3: در صورت عدم رعايت قوانين آموزشي و انضباطي با دانشجو طبق مقررات برخورد خواهد شد.

تبصره 5-4: مرجع معتبر برنامه آموزشي موسسه مدت اطلاع‌رساني از طريق تابلو اعلانات و سايت اينترنتي موسسه مدت مي‌باشد.

2-دانشجو قبل از ثبت نام ملزم به حصول اطمينان از كيفيت و كميت برنامه‌هاي آموزشي موسسه مدت مي‌باشد. بنابراين پس از شروع دوره آموزشي، دانشجو حق هيچ گونه اعتراضي نسبت به كيفيت آموزش و اساتيد موسسه مدت را ندارد.

3-دانشجو موظف است در صورت تغيير آدرس و شماره تلفن در اولين فرصت آن را کتباً به موسسه مدت اعلام كند.

4- شرکت در جلسات جبرانی که برای تعطیلات رسمی (طبق تقویم) درطول دوره توسط مدرس کلاس هماهنگ میگردد.

5-دانشجو حق واگذاری قرارداد به غير را ندارد.

  ماده 6: جهت ارتقاء كيفيت آموزش و نظارت بر شيوة تدريس مدرسان، در كلاس‌ها از دوربين مداربسته استفاده مي‌شود. حق هرگونه بهره‌برداري آموزشي، پژوهشي و تبليغاتي از مواد حاصل براي موسسه مدت محفوظ است.

  تبصره: فضاهاي غير كلاسي موسسه مدت توسط دوربين مداربسته و از طريق انتظامات مركز مورد نظارت قرار مي‌گيرد.

ماده 7: اين قرارداد در 7 ماده و 9 تبصره در شهر تهران و در محل موسسه مدت تنظيم و امضاء شد و نسبت به طرفين تا زمان اتمام قرارداد معتبر و لازم الاجرا است.

 آيين‌نامه آموزشي                                                                                                            

  • تعیین سطح و ثبت نام

IELTS

 

TOEFL (iBT)

Score

Level

 

Score

Level

5 ,4.5 ,4 Pre-IELTS   52-60 Pre-TOEFL

5.5+

IELTS

 

61+

TOEFL (iBT)

 

1- سطح‌بندي دوره‌هاي TOEFL و IELTS بر مبناي نمرات آزمون تعيين سطح طبق جداول ذيل صورت مي‌گيرد:

تبصره 1-  دانشجوياني كه در آزمون‌هاي رسمي TOEFL (ETS) و IELTS  شركت نموده‌اند، نيازي به شركت در آزمون تعيين سطح ندارند و مي‌توانند با ارائه كپي كارنامه خود (حداكثر دو سال پس از تاريخ مندرج در كارنامه مربوطه) ثبت‌نام نمايند.               

 

تبصره2- دانشجوياني كه در آزمون تعیین سطح  TOEFL نمره 52 الی60 ویا درآزمون تعیین سطح  IELTSنمره 4، 4.5 یا 5 کسب نموده اند وارد دوره Pre-IELTS میشوند تا با گذراندن دوره و ارتقا سطح زبان عمومی خود درسطح پیشرفته بتوانند وارد دوره آمادگی آزمون TOEFL يا IELTS شده و نمره مورد نظر را کسب نمایند. زبان آموزانی که در آزمون تعیین سطح TOEFL نمره 60 به بالا و یا در آزمون تعیین سطح  IELTS نمره 5.5 به بالا کسب نمایند مستقیم وارد دوره TOEFL يا IELTS میشوند.


تبصره 3 – دانشجوياني كه حد نصاب لازم را براي ورود به دوره‌هاي Pre-IELTS،TOEFLویا IELTS كسب ننمايند وارد دوره مكالمه زبان انگليسي فشرده (یکساله) مي‌شوند.

تبصره 4 – نتيجه آزمون تعيين سطح دانشجوياني كه حداقل معيارهاي لازم براي ورود به پايين‌ترين سطح مركز را نداشته باشند “Not allowed” اعلام مي‌شود و اين دانشجويان اجازه ورود به دوره‌هاي مركز را در آن ترم نخواهند داشت.

2- شركت در آزمون تعيين سطح حق ثبت‌نام براي داوطلب ايجاد نمي‌كند. در صورتي كه يك كلاس به حد نصاب نرسد، از برنامه ترم حذف شده و دانشجوياني كه در آن كلاس ثبت نام نموده­اند مي‌توانند در كلاس‌هاي موازي (در صورت تشكيل) ثبت نام نمايند؛ در غير اينصورت كل وجه ثبت‌نام مسترد مي‌شود.

 تبصره: ثبت‌نام صرفاً در صورت وجود ظرفيت صورت مي‌گيرد و در صورت تكميل ظرفيت در روز ثبت‌نام، دانشجويان مي‌توانند براي ترم بعد اقدام به ثبت‌نام نمايند.

3- ظرفيت و حد نصاب تشكيل كلاس‌ها بر مبناي جدول ذيل مي باشد:

رديف

عنوان دوره

ظرفيت

حد نصاب

1

مكالمه زبان انگليسي فشرده (یکساله) (مقدماتی و متوسط)

20

12

2

Pre-IELTS (پیشرفته)

20

8

3

TOEFL

20

8

4

IELTS

20

8

5

MSRT (MCHE)

40

25

6

MHLE

40

25

7

UTEPT  (آزمون زبان انگلیسی دانشگاه تهران)

40

25

8

EPT  (آزمون زبان انگلیسی دانشگاه آزاد)

40

25

9

زبان آزمون دکتری سازمان سنجش

40

25

 

تبصره 1- دانشجويان قبل از ثبت‌نام ملزم به تحقيق در رابطه با كيفيت آموزشي و اساتيد گروه آموزشي زبان انگليسي از مراجعي به غير از وابستگان و پرسنل مركز مي‌باشند و پس از ثبت‌نام و شروع دوره حق اعتراض نسبت به موارد مذكور از دانشجو سلب مي‌شود.

تبصره 2- مرجع معتبر در رابطه با شرايط دوره‌هاي آموزشي، برد اعلانات و وب سايت مركز به آدرس www.farhikhtegan.com  مي‌باشد.

4- دانشجو موظف است در صورت تغيير آدرس، شماره تماس، پست الكترونيكي و ساير مشخصات ارائه شده به مركز در زمان ثبت‌نام، بلافاصله نسبت به ویرایش فرم مربوطه جهت به‌روزرساني اطلاعات شخصي خود درسایت اقدام نمايد.

5- پس از ثبت نام وجه آزمون تحت هيچ شرايطي مسترد نمي‌شود.

6- پس از شروع دوره امكان جابجایي، انصراف و یا انتقال به ترمهای بعد برای دانشجو وجود ندارد.

7- پس از ثبت نام امکان واگذاری يا انتقال دوره به فرد ديگری وجود ندارد.

8- هزينه تهيه مواد آموزشي به عهده دانشجو مي‌باشد.

9- در صورتي كه در طي يك دوره آموزشي مدرس دوره به عللي امكان ادامه آن دوره را نداشته باشد و يا بنا به تشخيص موسسه مدت صلاحيت لازم را جهت ادامه دوره از دست دهد موسسه در صورت امكان نسبت به جايگزيني استاد جديد و در صورت عدم امكان نسبت به لغو دوره و استرداد وجوه ثبت‌نام اقدام مي‌كند.

10- نام استاد يك دوره و يا درس خاص قبل از شروع آن دوره يا درس اعلام نمي‌شود و صلاحيت تعيين و يا تغيير استاد يك دوره در هر مقطع زماني از دوره صرفاً با دپارتمان زبان انگليسي موسسه مدت مي‌باشد.

11- جهت ارتقاء كيفيت آموزش و نظارت بر شيوة تدريس مدرسان، در كلاس‌ها از دوربين مداربسته استفاده مي‌شود. حق هرگونه بهره‌برداري آموزشي، پژوهشي و تبليغاتي از مواد حاصل براي موسسه مدت محفوظ است.

12- در صورتي كه مدرس دوره به عللي امكان حضور در جلساتي از دوره را نداشته باشد موسسه در صورت امكان نسبت به هماهنگي مدرس جايگزين و در صورت عدم امكان نسبت به لغو جلسه و هماهنگي جلسه جبراني اقدام مي‌كند.

13- در صورت پايان موفقيت‌آميز يك دوره با ارائه مدارك مورد نياز و تكميل فرم مربوطه مدرک پايان دوره به دانشجو اعطا مي‌شود. شرايط دريافت گواهينامه بدين شرح مي‌باشد:

1) اتمام كامل دوره آموزشي ترم 12 ، Pre-exam ,TOEFL، IELTS، MCHE، EPT، UTEPT و زبان آزمون دکتری سازمان سنجش

 2) شركت در آزمون پايان دوره و كسب نمره قبولي و عدم وجود غيبت بيش از حد مجاز در آن دوره.

 3) تكميل فرم درخواست گواهينامه در سایت

       تبصره: در صورتی که دانشجو دوره‌ای را به پايان نرسانيده باشد می‌تواند پس از درخواست کتبی، ‌نامه‌ای با ذکر عنوان برای تأييدکلاس(های) گذرانده شده دريافت نمايد.        

  •  انصراف

14- دانشجو مي‌تواند حداكثر تا 72  ساعت قبل از شروع دوره آموزشي برای دوره های آزمونی و حداکثر24 ساعت قبل از شروع برای دوره‌های مکالمه نسبت به تكميل فرم انصرف در سایت اقدام نماید؛ در غير اينصورت انصراف به هيچ عنوان پذيرفته نيست و هيچ مبلغي مسترد نمي‌شود.

15- دانشجوياني كه در بازه زماني 72 ساعت قبل از شروع دوره ثبت نام مي‌كنند حق انصراف از دوره را ندارند.

  • حد نصاب قبولی در دوره ها

رديف

عنوان دوره

مبناي ارزيابي

حد نصاب

1

مكالمه زبان انگليسي فشرده (یکساله)

60% فعاليت‌ طول دوره،  30% کوئیز و 10% آزمون Oral

75 تا 99/79 قبولی مشروط  (C.P) و 80 به بالا قبولی قطعی

2

Pre-IELTS(پیشرفته)

-

-

3

TOEFL

-

Mock Test

TOEFL: 100 (iBT)

4

IELTS

-

Mock Test

IELTS: 7

5

MSRT (MCHE)

آزمون جامع

50%

6

UTEPT & EPT

آزمون جامع

50%

7

زبان آزمون دکتری سازمان سنجش

آزمون جامع

50%

 

16- نمرات دوره‌هاي آموزشي مطابق جدول ذيل محاسبه مي‌شود و دانشجو صرفاً در صورت كسب حد نصاب در يك سطح مجاز به ورود به سطح بعد خواهد بود:

   تبصره: دانشجوياني كه دوره مكالمه زبان انگليسي سطح متوسط (Level 12) را با موفقيت بگذرانند بدون نياز به شركت در آزمون تعيين سطح مي‌توانند در دوره Pre-IELTSترم بعد ثبت‌نام نمايند.

   تبصره: در صورتي كه دانشجو دو ترم متوالي در يك سطح Fail شود در ترم بعد بايد يك سطح پايين‌تر را ثبت‌نام كند.

تبصره:در صورتي كه دانشجو 2 ترم متوالي به صورت قبول مشروط دوره را بگذراند، مجاز به ورود به سطح بعد یا شرکت درآزمون تعیین سطح آن ترم نبوده و بايد همان سطح را ثبت‌نام نمايد.

 

 

  • تعیین سطح مجدد

17- در صورتي كه دانشجو بیش از دوماه ازشرکت درکلاسها غيبت نمايد، جهت شركت در هريك از دوره‌ها بايد مجدداً پس از گذرانيدن آزمون تعيين سطح ثبت‌نام نمايد.

18- در صورتي كه دانشجو در يك ترم Pass شود مي‌تواند در آزمون تعيين سطح ترم بعد شركت كند.

  • غیبت ها

19- در صورتي كه ميزان غيبت (بدون در نظر گرفتن موجه يا ناموجه) دانشجو بيش از حد مجاز باشد نمره دانشجو در آن دوره Fail Absent اعلام شده و مجدداً بايد آن دوره را ثبت‌نام نموده و بگذراند. تعداد جلسات غيبت موجه مجاز بر مبناي جلسات 105 دقيقه‌اي براي دانشجويان دوره‌هاي مختلف بدين شرح مي‌باشد:

 

ردیف

عنوان دوره

جلسه

1

مكالمه زبان انگليسي فشرده (یکساله)

4 جلسه

2

Pre-IELTS(پیشرفته)

6 جلسه

3

TOEFL (مجموع 4 درس)

6 جلسه

4

IELTS (مجموع 4 درس)

4 جلسه

5

MSRT (MCHE)

4 جلسه

6

UTEPT & EPT

4 جلسه

7

زبان آزمون دکتری سازمان سنجش

4 جلسه

 

20- غيبت در جلسات جبراني جزو غيبت‌هاي دانشجو محاسبه مي‌شود.

21- سه جلسه تأخير (حداكثر تا 20 دقيقه) معادل يك جلسه غيبت محاسبه مي‌شود و تأخير بيش از 20 دقيقه معادل يك جلسه غيبت محاسبه مي‌گردد.

    تبصره 1: در صورتي كه دانشجو پس از حضور در يك جلسه كلاس، (در مجموع) به مدت بيش از 20 دقيقه كلاس را ترك كند، يك جلسه غيبت محاسبه مي‌شود.

    تبصره 2: در صورتي كه دانشجو پس از حضور در يك جلسه كلاس، به دلايل غير موجه (براي مثال صحبت با تلفن همراه) كلاس را ترك كند، تأخير لحاظ مي‌شود.

    تبصره 3: در صورتي كه دانشجو در یکی از کوئیزها شرکت ننماید، حتی در صورت حضور در بخشی از آن جلسه، برای او یک غیبت لحاظ می گردد.

  تبصره 4: در صورتي كه تعداد غيبت، يك روز و يا دو جلسه بيش از حد نصاب باشد دانشجو مي‌تواند به شرط كسب نمره قبولي (80) به صورت مشروط براي سطح بالاتر ثبت نام نمايد.

22-در صورتي كه به دلايل انضباطي به دانشجو اجازه حضور در كلاس داده نشود، غيبت مربوطه جزو غيبت‌هاي دانشجو محاسبه مي‌شود.

23-در صورتي كه هيچ‌ يك از دانشجويان يك كلاس، پس از گذشت 20 دقيقه از شروع كلاس حضور نيابند، آن جلسه لغو شده و مطالب درسي مربوطه به عنوان مطالب درسي تدريس شده تلقي شده و در آزمون لحاظ خواهند شد.

         تبصره: غيبت در جلسات مذكور، جزو غيبت‌هاي دانشجو محاسبه مي‌شود.

         تبصره: کلیه جلسات دوره های مختلف درطول دوره با حضور حداقل یک دانشجو برگزار می شود.

24- غیبت (بدون در نظر گرفتن موجه يا ناموجه بودن) در جلسات برگزاري كوئيز كتبي و ارزيابي شفاهي منجر به اخذ نمره صفر درآن بخش شده و امكان تغيير زمان كوئيز و ارزيابي شفاهي، جابجايي كلاس و يا اخذ مجدد كوئيز به هيچ عنوان وجود ندارد.

   تبصره : دانشجو مي‌تواند از مجموع 3 كوئيز كتبي حداكثر در يك كوئيز غيبت نمايد. در اينصورت 70 درصد میانگین نمرات 2 کوئیز اخذ شده به عنوان نمره اين كوئيز منظور مي‌شود. اما در صورتي كه تعداد غيبت در كوئيز كتبي بيش از 1 باشد، براي آن نوبت كوئيز، نمره صفر منظور خواهد شد.

25- در صورتي كه دانشجو به دلايل موجه در آزمون‌ پايان ترم غيبت نمايد، به شرط عدم تجاوز غيبت‌هاي دانشجو از حد مجاز (با احتساب جلسات غيبت در آزمون) به شرط كسب نمره قبولي (80) به صورت مشروط میتوانند براي سطح بالاتر ثبت نام نمايد.

26- در صورتی که دانشجو دریک ترم Absent Fail شود، درصورت تایید مدرس مربوطه و ثبت نام در آزمون تعین سطح آن دوره میتواند مجدد تعیین سطح شود.

  • تعطیلات

27- کلاس‌ها در تعطيلات رسمی (مطابق تقويم) برگزار نمی‌شود.

    تبصره 1- روز عيد سعيد فطر و شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) مطابق با اعلام عمومي و رسمي تعطيل مي‌باشد.

    تبصره 2- تعطيلات پيش‌بيني نشده در تقويم (براي مثال روزهاي بين تعطيلات كه تعطيل رسمي اعلام مي شود) تعطيل نخواهد بود.

    تبصره 3- شوراي اداري موسسه مي‌تواند در مواقع خاص نسبت به تعطيلي مركز تصميم گيري نمايد. در اين صورت موسسه نسبت به تشكيل جلسات جبراني اقدام مي‌كند.

    تبصره3-1- اعلام تعطيلي مركز و يا كلاس صرفاً از طريق مؤسسه صورت مي‌گيرد و در اين رابطه هماهنگي با مدرس و... فاقد اعتبار خواهد بود.

  • جلسات جبرانی

28- صلاحيت تعيين روز و ساعت جلسات جبراني و يا فوق‌العاده با دپارتمان زبان انگليسي موسسه مدت مي‌باشد.

    تبصره 1- غيبت در جلسات جبراني جزو غيبت‌هاي دانشجو محاسبه مي‌شود.

 

  • حد نصاب قبولی

29- حد نصاب قبولی در دوره ها 75 میباشد که تا نمره 99/75 به صورت مشروط (C.P) قبول است.

30- در صورتي كه دانشجو در يك ترم Fail    شود، حق شركت در آزمون تعيين سطح مرتبط با آن دوره براي ورود به ترم بعد را نخواهد داشت و بايد همان سطح را ثبت‌نام نمايد و در صورت موفقيت وارد سطح بعد شود.

    تبصره :  در صورتي كه دانشجو به دلايل موجه در آزمون‌ پايان ترم غيبت نمايد، به شرط عدم تجاوز غيبت‌هاي دانشجو از حد مجاز (با احتساب جلسات غيبت در آزمون) به شرط كسب نمره قبولي (80) به صورت مشروط براي سطح بالاتر ثبت نام نمايد.

    تبصره: در صورتی که دانشجو دریک ترم Absent Fail شود، درصورت تایید مدرس مربوطه و ثبت نام در آزمون تعین سطح آن دوره میتواند مجدد تعیین سطح شود.

31-  در صورتي كه دانشجو دو ترم متوالي در يك سطح Fail شود در ترم بعد بايد يك سطح پايين‌تر را ثبت‌نام كند.

   تبصره: در صورتي كه دانشجو دو ترم متوالي Absent Fail و يا به صورت متناوب Fail & Absent Fail شود براي ثبت نام در ترم بعد بايد در آزمون تعيين سطح شركت كند.

32- اعتراض به نمرات آزمون‌هاي كتبي با درخواست كتبي دانشجو صورت مي‌گيرد و اعتراض به نمرات كلاسي قابل بررسي نخواهد بود.

  • تخلفات

33- تقلب در هر يك از آزمون‌ها و مشخص شدن آن در هر زمان، منجر به اخذ نمره صفر در آن آزمون و اخراج دانشجو از مركز مي‌شود.

34- صحبت كردن در جلسه ‌آزمون (بدون در نظر گرفتن محتواي صحبت)، نگاه كردن به برگة آزمون دانشجوي ديگر، جابجا نمودن صندلي و يا شماره صندلي و نشستن در محلي به غير از محل تعيين شده، دستكاري دوربين‌هاي مدار بسته، همراه داشتن هرگونه كتاب، جزوه، برگه و... مرتبط با درس تقلب محسوب مي‌شود.

35- هرگونه علامت‌گذاري بر روي برگه‌هاي آزمون‌هاي تعيين سطح و پايان‌ترم منجر به كسر نمره (1 نمره به ازاي هر علامت) از دانشجو در آن آزمون خواهد شد.

36- در صورت بروز موارد خاص كه در آيين‌نامه حاضر پيش‌بيني نشده است، مورد به كميته موارد خاص در شوراي مديريت مركز براي تصميم‌گيري ارجاع مي‌شود.

  • تخفیف ها

37-  به رتبه اول هر كلاس در صورتيكه بالاترین نمره را در بین دانشجویان دیگر اخذ نمايند، جهت ثبت نام در ترم بعد 30% تخفيف تعلق مي‌گيرد و در صورتيكه در ترم‌های بعد مجدداً اين رتبه با شرايط مربوطه احراز شود، دانشجو میتواند با همان تخفیف 30 درصد دوره ها را ثبت نام نماید.

در صورت حائز شرايط بودن بهره‌مندي از تخفيف صرفاً در زمان ثبت‌نام بايد نسبت به ارائه مدارك مربوطه جهت تخفيف اقدام نمايد و پس از ثبت‌نام امكان در نظر گرفتن تخفيف براي دانشجو وجود ندارد.

 

تبصره: دانشجویان جدیدالورود دانشگاه تهران تا یکسال میتوانند از تخفیف 30 درصد بهره مند شوند.

آيين نامه انضباطي

  دانشجويان اين مركز ملزم به رعايت موارد ذيل بوده و در صورت عدم رعايت اين موارد از ورود به مركز جلوگيري به عمل آمده و در صورت تكرار، نسبت به اخراج دانشجو از مركز اقدام خواهد شد:

  1- رعايت كامل شئونات اسلامي.

2-رعايت كامل نظم و انضباط.

  3-حفظ احترام متقابل نسبت به اساتيد، پرسنل و دانشجويان.

  4- طبق بخشنامه وزارت علوم تحقيقات و فناوري، استفاده از مقنعه براي خانم ها جهت حضور در كلاس الزامي است و بدون مقنعه به هيچ عنوان اجازه حضور در كلاس و شركت در آزمون تعيين سطح داده نشده و مسئوليت كليه امور مرتبط بر عهده دانشجو خواهد بود.

  5- عدم استفاده از لباس‌هاي نامتناسب با شأن محيط آموزشي (شلوار كوتاه و ....)

6- عدم همراه آوردن ميهمان.

  7-خاموش كردن تلفن همراه قبل از ورود به كلاس.

  8- عدم بحث در ارتباط با موضوعات ديني، مذهبي و سياسي در كلاس.

  9- عدم استفاده و يا دستكاري تجهيزات آموزشي مركز از جمله كامپيوتر، دوربين مداربسته و... .

  10- فضاهاي غير كلاسي موسسه مدت توسط دوربين مداربسته و از طريق انتظامات مركز مورد نظارت قرار مي‌گيرد.